Zavarovanje pravne zaščite v službi

Ste kdaj pomislili na vse situacije, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regres, vam ne plačuje prispevkov ali vam nekdo izvaja mobing. Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?

V kolikor izberete paket SLUŽBA boste:

 • V primeru spora z delodajalcem sami izbrali svojega odvetnika, mi pa bomo krili vse odvetniške in sodne stroške.
 • Tudi v primeru izgubljene sodbe zavarovani pred plačilom sodnih stroškov nasprotne strani.
 • Zavarovali tudi svojega partnerja/zakonca.

ARAG za vas plača:

 • odvetniške stroške, sodne takse, sodno povprečnino
 • sodne stroške
 • polog varščine do 100.000 EUR
 • stroške izvensodnih poravnav, mediacij
 • stroške prič in tolmačev
 • stroške od sodišča imenovanih izvedencev
 • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani
 • dodatne materialne stroške
 • potne stroške za sojenje v tujini
Mesečna premija že od:

15,99 €

Plačo dobivate neredno in le po delih, po vašem mnenju ste bili neupravičeno odpuščeni (premeščeni)?

Zagotavljamo vam odvetnika, ki bo zastopal vaše interese v sodnem postopku.

 • Dobro je vedeti:
  Zavarovanje ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja. Za pravno zaščito na področju delovnega prava je predvidena čakalna doba treh mesecev. Za spore, ki se zgodijo v času od začetka zavarovanja do poteka čakalne dobe, zavarovalnega varstva ni.
 

Nekaj primerov, kako smo pomagali našim strankam

Obdolžitev za odpoved pogodbe o zaposlitvi

V delovno pravni zadevi je zavarovalka prejela obdolžitev pred nameravano redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Postopek se je najprej vodil pri delodajalcu vendar je bil za zavarovalko neuspešen. Zoper delodajalca je bila vložena tožba, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 1.123,63 € odvetniških in sodnih stroškov.

Neizplačilo regrasa

Zavarovalcu delodajalec ni izplačal regresa. Vložena je bila tožba zoper delodajalca na Delovno sodišče, kjer je prišlo do poravnave. Zavarovalnica ARAG je plačala 505,76 € odvetniških in sodnih stroškov.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Zavarovalec je prejel izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Odvetnik je bil mnenja, da je le-ta nezakonita, zato je vložil tožbo pri Delovnem sodišču. Stranki sta dosegli sodno poravnavo. Zavarovalnica ARAG je plačala 780,27 € odvetniških in sodnih stroškov.

Obdolžitev pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

Zavarovalka je prejela obdolžitev pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Odvetnik jo je zastopal na zagovoru pri delodajalcu, kjer je bila sklenjena poravnava. Zavarovalnica ARAG je plačala 208,91 €.

Nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi

Zavarovalki je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi. Ker je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, bo odvetnik odpoved izpodbijal na sodišču. Zavarovalnica ARAG bo plačala odvetniške in sodne stroške postopka pred Delovnim sodiščem.

Poškodba delavca

Med malico je delavca poškodovala tretja oseba. S pomočjo odvetnika bo delavec uveljavljal odškodninski zahtevek zoper tretjo osebo. Zavarovalnica ARAG bo plačala odvetniške in druge stroške postopka, ko bo zadeva pravnomočno zaključena.

 

Kaj vključuje paket Služba

 

Varnost

To je osnovni del zavarovanja pravne zaščite. Zato je Varnost vedno vključena. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja.

 
 • Služba

  Vključuje pravno zaščito na področju delovnega prava, kakor tudi splošno odškodninsko in kazensko pravno zaščito na poklicnem področju.
 

K tem paketu lahko dodate še zavarovanja za

 • Nepremičnine
  Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa, itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške. Preberi več
 • Družina
  Vam pomagamo pri sporov glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si paket Družina, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški naša skrb. Preberi več
 • Promet
  Pomislite na situacije, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo. Ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni. Preberi več

Poglej, kaj vse vključuje posamezen paket

Vprasanja
Varnost
Služba
Nepremičnine
Družina
Promet
Splošna odškodninska PZ na zasebnem področju
Splošna kazenska PZ na zasebnem področju
PZ iz splošnega pogodbenega prava
PZ zavarovalnih pogodb
PZ na področju socialnih zavarovanj
PZ svetovanja
Splošna kazenska PZ na poklicnem področju
Splošna odškodninska PZ na poklicnem področju
PZ na področju delovnega prava
PZ na področju nepremičnin za lastno rabo
PZ na področju dednega prava
PZ na področju družinskega prava
PZ voznika - najeta ali izposojena vozila:
 • Odškodninska PZ
 • Kazenska PZ
 • PZ vozniškega dovoljenja
PZ vozil - v lasti ali uporabi družine:
 • odškodnisnka PZ
 • kazenska PZ
 • PZ vozniškega dovoljenja
 • PZ pogodb, vezanih na vozilo

Tukaj si lahko prenesete splošne pogoje zavarovanja pravne zaščite, v katerih najdete vse podrobnosti vašega zavarovanja. Splošne pogoje sicer v tiskani obliki prejmete ob sklenitvi zavarovanja pravne zaščite na dom skupaj z zavarovalno polico.