Služba


Si želite za prihodnost zagotoviti pravno zastopanje v sporih z delodajalcem:

zaradi nepravilno obračunane plače ali izplačanih nadur, dopusta?

zaradi mobinga, neupravičene premestitve na drugo delovno mesto ali odpovedi delovnega razmerja?

ker ste bili kazensko ovadeni kot odgovorna oseba zaradi delovne nezgode?

ker ste utrpeli telesne poškodbe v delovni nesreči in želite od povzročitelja uveljavljati odškodnino?